Nội dung đang cập nhật

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI GIAN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
2
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3
4
5
6
7
8
9
TỔNG CỘNG 100% + 2%

Nội dung đang cập nhật.

CHỦ ĐẦU TƯ

TỔNG THẦU XÂY DỰNG

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Đơn vị thIẾT KẾ

HỖ TRỢ TÀI CHÍNH